ලංකා භූමිතෙල් ධීවරයින්ට සැපයීම කිසි ලෙසකින් සීමා කර නැහැ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ධීවර ප්‍රජාවට හෝ අඩු ආදායම් පවුල්වලට ලංකා භූමිතෙල් සැපයීම කිසි ලෙසකින් සීමා කර නැතැයි, ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අවධාරණය කරයි.

ලංකා භූමිතෙල් අවභාවිතය වළක්වාලින් නිකුත් කළ චක්‍රලේඛය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පර්ශ්ව ගෙනයන අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට පිළිතුරු ලෙස සංස්ථාව මේ බව සදහන් කරනු ලැබේ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පාඩු ලබමින් ලංකා භූමිතෙල් අලෙවි කරනුයේ ධීවර ප්‍රජාවට සහ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට සහන සැලසීමේ අරමුණින්ය.

මේ නිසා ඔවුන්ට ඉල්ලුමේ ප්‍රමාණයට භූමිතෙල් සපයන්නැයි, සංස්ථාව සියලු පිරවුම්හල්වලට තරයේ උපදෙස් දී තිබේ.

ඉකුත් 18 වැනි දා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයෙන් අවධාරණය කර ඇත්තේ මේ සහනයට මුවා වී මහා පරිමාණයෙන් සිදු කරන භූමිතෙල් අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පමණක් බව ද නිවේදනයන් නිකුත් කරමින් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සදහන් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − seven =