පැෆ්රල් සංවිධානයේ ලිපි ශිර්ෂය අවභාවිත කිරීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පැෆ්රල් සංවිධානයේ ලිපි ශීර්ෂවල ඡායා පිටපත් භාවිත කරමින් දේශපාලන පක්ෂ සහ අපේක්ෂකයන් අපහසුතාවයට පත්වන අයුරින් ලිපි සකස් කර විධායක අධ්‍යක්ෂ, රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ නමින් සමහර අපේක්ෂකයන් වෙත යවා ඇති බවට ලිඛිත සාධක සහිතව තොරතුරු වාර්තා වී ඇතැයි එම සංවිධානය සදහන් කරයි.

එමෙන්ම මීට පෙර අවස්ථාවකදී ද එක්තරා දේශපාලන පක්ෂයක් නම් කරමින් එම පක්ෂය දූෂිත අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කර ඇති බවට ප්‍රකාශ කළ බව සමාජ මාධ්‍යවල වැරදි වාර්තා පළවී ඇත.

පැෆ්රල් සංවිධානය මගින් කිසිවිටකත් පෞද්ගලික මට්ටමින් එක් දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ අපේක්ෂකයෙක් ප්‍රගමනයට හෝ අගතියට පත්වන ආකාරයට කටයුතු නොකරන බව රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සදහන් කළේය.

එමෙන්ම මේ පිළිබඳව ගතහැකි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග විමසා බැලීම සඳහා අදාළ ලේඛන නීතීඥ කණ්ඩායමයට යොමුකර ඇතැයි ද පැවසීය.

මෙම ව්‍යාජ ලිපි ලැබීම හරහා යම් අපේක්ෂකයෙකු අපහසුතාවයට පත්වුනි නම් ඒගැන කණගාටුව පළ කරන අතර යම් අයෙකුට එවැනි ලිපි ලැබුණහොත් කරුණාකර පැෆ්රල් සංවිධානයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් විමසන ලෙස දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − seven =