රිට්ස්බර් අන්තර්පාසල් පිහිණුම් තරඟාවලියේ ජය කොළඹ සිරිමාවන්ට සහ පිළියන්දල සෙන්ට්‍රල් ස්විමින් ක්ලබ් දිනයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රිට්සබර් විසින් බලගැන්වූ විදුදය රිට්ස්බර් අන්තර් පාසල් පිහිණුම් තරගාවලියේ කාන්තා සමස්ථ ශූරතාව කොළඹ සිරිමාවේ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය ද පිරිමි සමස්ථ ශූරතාව පිළියන්දල සෙන්ට්‍රල් ස්විමින් ක්ලබ් ද දිනාගත්තේය.

එමෙන්ම මෙම තරගාවලියේ කාන්තා සමස්ත අනුශූරතාව පිළියන්ද ස්විමින් ක්ලබ් දිනාගත් අතර එහි පිරිස සමස්ථ අනුශූරතාව කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය දිනාගත්තේය.

සිලෝන් බිස්කට් සමාගමේ රිට්ස්බරි චොකලට්, විදුදය රිට්ස්බර් අන්තර්පාසල් පිහිණුම් තරඟාවලියේ පූර්ණන අනුග්‍රාහකයා වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම පිහිණුම් තටාකය හිමි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මෙම තරගාවලියේ සංවිධායකයා ලෙස කටයුතු කළේය.

මෙම තරගාවලිය සදහා පාසල් හා ක්‍රීඩා සමාජ 100කට අධික සංඛ්‍යාවක පිහිණුම් ක්‍රීඩකයින් 2,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවකගේ සහභාගීත්වයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය පිහිණුම් තටාක සංකීර්ණයේ දී ජනවාරි 27 සහ 28 යන දෙදින තුළ පැවැත්වුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =