වී නිසා කරදර වන ඒ-9 මාර්ගයේ රියදුරන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –උතුරේ ගොවීන් මේ දිනවල යාපනය-මහනුවර ඒ-9 මාර්ගය සිය වී තොග වේලා ගැනීම සදහා භාවිත කිරීම හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ ගමන් කරන රියදුරන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ පා ඇතැයි වාර්තා වේ.

වවුනියාවේ සිට කිළිනොච්චිය දක්වාම මේ මාර්ගයේ දෙපස වී වේලමින් සිටින ගොවියන් මේ දිනවල දැක ගත හැකිය.

ගොයම් කැපීම හා කොළ මැඩීම සදහා භාවිත කරන භූතයා නමින් හැදින්වෙන නව යන්ත්‍රය මගින් අස්වැන්න නෙලීමේදී අමු වී තොග ගොවීන්ට ලැබෙන නිසා එම වී ඉතා ඉක්මනින්ම වියලා නොගත හොත් පුස් කන බව ගොවියන් පවසයි.

පුස් කෑමට ලක්වන හා කළු පැහැ ගැන්වෙන වී තොග කිසිදු ස්ථානයකට අලෙවි කිරීමට නොහැකි නිසා ගොවීන්ට ඉතා ඉක්මනින් වී තොග වියලා ගැනීමට සිදු වේ.

උතුරේ ගොවීන් පවසන්නේ තමන්ගේ වී තොග වේලාගැනීමට විශාල කමත් පළාතේ කිසිම ස්ථානයක නොමැති නිසා තමන් වී වේලා ගැනීම සදහා ඒ-9 මාර්ගය භාවිත කරන බවය.

නමුත් මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන රියදුරන් කියා සිටින්නේ මාර්ගයේ කොටසක්ම වී වලින් පිරී ඇති නිසා තමන්ට රිය ධාවනයේදී මුළු මාර්ගයම භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි නිසා ඔවුන් මේ දිනවල දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව සිටි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =