කුරුණෑගල වී වගාවට මොරගහකන්දෙන් දියවර

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගාවට යල මහ දෙකන්නය සඳහා ප්‍රමාණවත් ලෙස මොරගහකන්ද ජලාශ්‍රයෙන් දියවර සැපයීමට පියවර ගෙන ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සදහන් කළේය‍.

එම අධිකාරිය පවසන ලද්දේ ඉදිකෙරෙමින් පවතින වයඹ මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ වහාම ජල සැපයුම ආරම්භ කරන බව ය.

වයඹ ඇළ යටතේ මහ වැව් සහ කුඩා වැව් 300කට ජලය සැපයීමට සැලසුම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 7 =