තේරී පත්වූ කාන්තා සභික සංඛ්‍යාව පක්ෂ වෙත අද දන්වයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –පළාත් පාලන ආයතනවලට ඒ ඒ පක්ෂවලින් පත් වු සභිකයින් සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් දේශපාලන පක්ෂ වෙත අද (19) දින ලබා දීමට කටයුතු කරන බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.එම්. මොහොමඩ් මහතා පැවසීය.

මීට අමතරව කාන්තා සභිකයින්ගේ සංඛ්‍යාවද ඒ සමඟ ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත. මේ හේතුවෙන් පළාත් පාලන ආයතන පිහිටුවීමේ දිනයද මාර්තු 06 ලෙස තිබුණද එය කල්යාමට ඉඩ තිබෙන බවද හෙතෙම කියා සිටියේය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී නියම කරන දිනවලදී ලයිස්තුවෙන් පත් කරන සභිකයින්ගේ නාමලේඛනය පක්ෂ මහලේකම්වරුන් විසින් මැතිවරණ කොමිසම වෙත ලබා දිය යුතු බවද හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේය.

කොට්ඨාස මට්ටමින් මැතිවරණය ජය ගත් නියෝජිතයින්ගේ නාම ලේඛනය ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේදී අතිරේක ලේඛනයෙන් පත් කරන සාමාජිකයින්ගේ නම් ද ඊට ඇතුළත් කළ යුතු බැවින් කොමිසම කඩිනමින් ඒ ඒ පක්ෂවලට ලයිස්තුවෙන් හිමි වන සභික සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව දැනුම් දීම සිදු කරන බවද පැවසීය.

අතිරේක ලේඛනයට සභිකයන් නම් කරන විට එම ලේඛනය සඳහා ඇතුළත් කළ නියෝජිතයන්ගේ නම් පමණක් ඇතුළත් කළ යුතු බවද ඒ මහතා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − seventeen =