මාතලේ බර්නාඩ් අළුවිහාරේ ක්‍රිඩාංගනයට මිලියන 327ක කෘතිම ධාවන පථයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නවිකරණය කරන ලද මාතලේ බර්නාඩ් අළුවිහාරේ ක්‍රිඩාංගනයට රුපියල් මිලියන 327 ක කෘතිම ධාවන පථයක් එක්කිරීමට ක්‍රිඩා අමාත්‍යංශය පියවර ගනි

මීටර් 400 ක දුරකින් නව ධාවන පථය සමන්විත බව ක්‍රිඩා අමාතයංශය පවසයි.

ධාවන පථය ඉදිරිකිමේ කටයුතු 2018 වසරේ දී නිමා කිරීමට අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර ඇති බව ක්‍රිඩා අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙයි.

බර්නාඩ් අළුවීහාරේ ක්‍රිඩාගනය මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට පවතින විශාලතම ක්‍රිඩාංගනය වේ.

මෙම ක්‍රිඩාංගනය අනුරාධපුරය, පොලොන්නරුව, යාපනය, මඩකලපුව , ත්‍රිකුණාමලය, මහනුවර,බදුල්ල හා කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් පැමැණෙන ක්‍රිඩක ක්‍රිඩිකවන් සිය ක්‍රිඩා කටයුතු ස`දහා යොදාගන්නා ක්‍රිඩාංගනයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × four =