විශ්‍රාමික චිත්‍රපට කලාකරුවන් හා කාර්මිකයින්ගේ මාසික දීමනාව ඉහළට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ කරන ලද චිත්‍රපට කලාකරුවන් හා කාර්මිකයින් සඳහා ලබා දෙන මාසික දීමනාව ඉහළ දැමීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති බව වාර්තා වේ.

විශ්‍රාමික චිත්‍රපට කලාකරුවන් සහ කාර්මිකයින් 57 දෙනෙකු සඳහා මේ වන විට මාසිකව රුපියල් 2000/- ක දීමනාවක් චිත්‍රපට සංස්ථා භාරය මගින් ගෙවනු ලබන අතර අදාළ දීමනාව රුපියල් 5000/- ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =