රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව නව නිවහනකට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 1946 මැයි මස 15 දිනැති ලංකා (ආණ්ඩුක්‍ර‍ම) රාජාඥාව මගින් ප්‍ර‍ථම වරට ස්ථාපනය කරන ලද රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව එතැන් පටන් මේ දක්වා රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයට අයත් ගොඩනැඟිලි කිහිපයකම කුලී පදනම මත පවත්වා ගෙන යන ලදී.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ස්ථාපනය කර වසර 70 ක් සපුරන මෙම අවස්ථාව වන විට එම කොමිෂන් සභාව සඳහාම වෙන් වූ නව කාර්යාල පරිශ්‍ර‍යක් අංක 1200/9, රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල යන ස්ථානයේ, අමාක්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත රුපියල් මිලියන 670ක ප්‍ර‍තිපාදන උපයෝගී කරගෙන අභිනවයෙන් ඉදි කර ඇත.

එම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා නව කාර්යාල පරිශ්‍ර‍ය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක සහ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සභාපති කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන්, සහ ජනාධිපති ලේකම්තුමා, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්තුමා ඇතුළු රජයේ ප්‍ර‍මුඛ නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් හෙට(21) පෙ.ව.10.30 ට විවෘත කිරීමට නියමිතය.

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව යටතේ පිහිටුවා ඇති සෞඛ්‍ය සේවා කමිටුව සහ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවද මෙම පරිශ්‍රයෙහිම ස්ථාන ගත කර ඇති අතර, දහ නව වන ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මඟින් ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානවලට යටත්ව රාජ්‍ය නිලධාරීන් පත් කිරීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම හා ඔවුන් විෂයයෙහි විනය පාලනය කිරීම පිළිබඳ බලතල එම කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇත.

නවීන පහසුකම් සහිත නව කාර්යාල පරිශ්‍ර‍ය යටතේ, එම කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ඩී.දිසානායක මහතා ප්‍ර‍මුඛ කොමිෂන් සභා සාමාජික මහත්ම මහත්මීන්ගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් ජාතියේ විශිෂ්ඨත්වය සදහා කැපවූ රාජ්‍ය සේවයක් උදෙසා කටයුතු කිරීම එම කොමිෂන් සභාවේ අපේක්ෂාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 13 =