මාස 15කදී බිම්බෝම්බ 2864ක් ඉවත් කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජපානයේ ආධාර යටතේ කිලිනොච්චියේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ නිරතව සිටින දේශිය සංවිධානයක් ගතවූ මාස 15ක කාලයක් තුලදී මූහමලේ ප්‍රදේශයෙන් බිම්බෝම්බ හා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ඒකක 2864ක් ඉවත් කොට තිබේ.

යුද හමුදාවේ විශ්‍රාමික නිලධාරියෙක් මෙම කණ්ඩායම භාරව ක්‍රියා කරන අතර එම නිලධාරියා මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට ඉතිරිව ඇත්තේ වනාන්තර වලින් ගහන ප්‍රදේශ නිසා එම ප්‍රදේශවල බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට සැලකිය යුතු කාලයක් ගතවන බවය.

මෙම සංවිධානයට 2018 /2020 යන වර්ෂවල උතුරේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට ජපානයෙන් රුපියල් බිලියන 9.8ක මුදලක් ලබා දී ඇත.

උතුරේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ නිරත ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ උතුරේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට ඇත්තේ තවත් වර්ග කිලෝමීටර් 64ක භූමි ප්‍රමාණයක් බවය.

වසර 2020 වන විට මෙම භූමි ප්‍රමාණයේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට හැකිවනු ඇති බව මුලින් ප්‍රකාශ කලද දැනට පවතින තත්ත්වය තුල 2025 දක්වා ප්‍රමාද වනු ඇති බව පැවසේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =