විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය 26 සහ 27 දෙදින සෙත්සිරිපායේ දී

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සංවිධාන කරන විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය පෙබරවාරි මස 26 සහ 27 යන දෙදින තුළ පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා බත්තරමුල්ල, සෙත්සිරිපාය පරිශ්‍රෙය් දී පැවැත්වේ.

විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ගමට තාක්ෂණය ගෙන යන “විදාතා” වැඩසටහ‍න හරහා මේ වන විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ගෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් 3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බිහි වී තිබේ. මේ පිරිස අතරින් දිවයිනේ සුපිරි වෙළඳසැල් වලට සෘජුව තම නිෂ්පාදන බිහි කරන සහ විදේශීය වෙළඳපොළට උප ඇණවුම් ලබා දිය හැකි මට්ටමේ සාර්ථක ව්‍යවසායකයන් බිහි වී තිබේ.

වස විසෙන් තොර පරිසර හිතකාමී ගුණාත්මක දේශීය නිෂ්පාදන දිරිමත් කිරීම සහ ප්‍රචලිත කිරීමත්, එම නිෂ්පාදන පරිභෝගිකයන්ට පහසුවෙන් ලබාගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීමත් අරමුණු කර ගනිමින්, විදාතා මධ්‍යස්ථාන තුළින් තාක්ෂණික අත්වැල ලබාගෙන සාර්ථක වූ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය පැවැත්වෙන අතර, ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය සහ අලෙවිය මෙහිදී සිදුකෙරේ.

ආහාර වර්ග, දේශීය පාන වර්ග, විසිතුරු භාණ්ඩ, නිමිඇඳුම්, LED බල්බ, දේශීය ඖෂධීය කුළු බඩු වර්ග, රසායනික පිරිසිදු කාරක ආදිය මෙම අලෙවි කුටි වලින් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව පරිභෝගිකයන්ට උදාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =