සයිබර් මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය විවෘත වේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සයිබර් මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී විවෘත කෙරුණි.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අලුතින් ආරම්භ කළ සයිබර් මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාෂල් කපිල ජයම්පති මහතාගේ ආරාධනයකට අනුව එය විවෘත කෙරුණේ ආරක්ෂක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයට පැමිණි ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වෙනුවෙන් සම්මාන මුරයක් ද පිරිනැමුණි. ඉන් අනතුරුව ගුවන් හමුදා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ප්‍රධානීන් සමග සාකච්ඡාවකට ද ආරක්ෂක ලේකම්වරයා එක් වූ අතර එහිදී එයාර් වයිස් මාෂල් සුදර්ශන පතිරණ මහතා ජාතික ආරක්ෂාව සැලසීම සදහා ගුවන් හමුදාව වර්තමානයේ ඉටු කරන කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන ලදි.

ගුවන් හමුදා සමුද්‍රීය යුද උපාය සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයද ආරක්ෂක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × four =