කොමිස් මුදලට හෝ දුෂණයට යටත් වීමට සුදානම් නෑ – ඇමති අකිල

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොමිස් මුදලට හෝ දුෂණයට යටත් වීමට සුදානම් නොමැති තමන්ට විපක්ෂයේ හෝ සිටීමේ හැකියාව ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුවක් අතරතුර විදුහල්පතිවරියක් මිය යාමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක බව තහවුරු කිරීමේ ජාතික සමුළුව අමතමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නේ විදුහල්පතිවරිය මිය යාමේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වා ගත් ක්‍රියාමාර්ග ඇතැමුන්ට ප්‍රශ්නයක් විය හැකි බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 1 =