නුවරඑළියට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින්ගේ වැඩිවීමක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නුවරඑළියේ සුන්දර ස්ථාන නැරඹීමට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින්ගේ වැඩිවීමක් මේ දිනවල දක්නට ලැබේ.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින් ඇල්ල, ශ්‍රීපාදය, නෝර්ට්න් බ්‍රිජ්, හෝර්ටන් තැන්න ආදී ප්‍රදේශ කරා වැඩි වශයෙන් ගමන් ගන්නා බව වාර්තා වේ.

උඩරට මැණිකේ දුම්රියෙන් සංචාරකයින් වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන ආකාරයක් ද මේ දිනවල දැකගත හැකිය.

සංචාරකයින්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ප්‍රමාණවත් පරිදි පවතින බැවින් ඔවුන් වැඩි දින ගණනක් නුවරඑළියේ ගතකිරීමට කැමැත්තක් දක්වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =