අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය නැංවීමේ ”රහස” අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා කියයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දේශපාලනයෙන් මිදී කටයුතු කිරිමෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය නැංවීමට හැකි වූ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රයන් මෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කළ නොහැකි බවයි ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ iii ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් 150 දෙනෙකුට ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ ii ශ්‍රේණියට උසස්වීම් ලිපි ලබා දීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

රටේම අනාගතය රඳා පවතින්නේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ බැවින් තමා දශමයක හෝ දේශපාලනය අධ්‍යාපනයට යොදවා ගෙන නොමැති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × four =