මහනුවර හානිවූ ආගමික ස්ථාන සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ප්‍රතිපාදන

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පසුගිය දා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතිවූ කලහකාරී තත්ත්වය නිසා හානිවූ වෙහෙර විහාර සහ ඉස්ලාමීය දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මගින් මේ සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =