සමාජ මාධ්‍ය ජාල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රංශය නව නීති හඳුන්වාදීමට සැරසෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ෆේස්බුක් ඇතුලු සමාජ මාධ්‍ය ජාල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රංශය නව නීති හඳුන්වාදීමට සූදානම් වේ.

ඒ අනුව වෛරී ප්‍රකාශ සහ ජාතිවාදී අන්තර්ගතයන් ඉවත් කිරීමේ නීති දැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රංශ අගමැති එඩුවාඩ් ෆිලිප් ප්‍රකාශ කර ඇත.

සමාජ ජාලවල වෛරී ප්‍රකාශ වැපිරීම වැළැක්වීම සඳහා වන නීති දැඩි කිරීමට යුරෝපා සංගමයේ රටවල් 28 ක් කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග ප්‍රංශය මෙම තීරණයට එළඹ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =