තවලම සුරක්‍ෂා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ගංවතුර හා ස්වභාවික ආපදාවලින් පීඩාවට පත්වන ජනතාවට ආරක්‍ෂාවීම සදහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ගොඩනගන ලද තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ‘සුරක්‍ෂා මධ්‍යස්ථානය’ විවෘත කෙරේ.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන හා සංචාරක හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් එය විවෘත කෙරීණි.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ලබාදුන් රුපියල් ලක්‍ෂ 50ක මුදලින් මෙම සුරක්‍ෂා මධ්‍යස්ථානය ඉදිකර ඇත්තේ හිනිදුම කල්වරි දේවස්ථාන භූමියේය.

ආපදා අවස්ථාවකදී පීඩාවට පත්වන ජනතාවට රැකවරණය ලබාදීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස යොදා ගැනෙන මෙම ගොඩනැගිල්ල ආපදා නොමැති අවස්ථාවලදී පොදු කටයුතු සදහා යොදා ගත හැකි ආකාරයෙන් ඉදි කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 8 =