ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා නිවාස වෙන්දේසි වීම වාර්තාගත ලෙස ඉහල යයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා නිවාස වෙන්දේසි වීම පසුගිය සතියකට ආසන්න කාලය තුල වාර්තා ගත ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බව වාර්තාවක් පෙන්වා දී තිබේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ අනෙක් නගර හා සංසන්ධනය කිරීමේදී මෙල්බර්න් නුවරදී වෙන්දේසිවූ වූ නිවාස සංඛ්‍යාව මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති ඉහලම අගය බව මෙම වාර්තාව සදහන් කර ඇත.

CoreLogic property market indicator, වාර්තාවට අනුව මාර්තු 25න් අවසන් වූ සතිය තුල, ඕස්ට්‍රේලියාව පුරා ප්‍රධාන නගර වල නිවාස 3,967 වෙන්දේසි සදහා ඉදිරිපත් වී ඇති බව සදහන්ය. මීට පෙර 2014 වසරේ නොවැම්බර් 30 වැනිදායින් අවසන් වූ සතිය තුල වාර්තා ගත නිවාස සංඛ්‍යාවක් වෙන්දේසිවූ අතර, එම සංඛ්‍යාව 3,908කි. අලුත්ම වාර්තා වලට අනුව එම අගය ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, පසුගිය වසරේ පාස්කු සමයේ මෙලෙස වෙන්දේසි වලට ඉදිරිපත් වූ නිවාස සංඛ්‍යාව 3,517 කි.

මෙල්බර්න් නුවර මාර්තු 25න් අවසන් වූ සතිය තුල නිවාස 2078 ක් වෙන්දේසි වලට ඉදිරිපත් වූ අතර, ඉන් සියයට 67ක් විකිණී ඇති අතර සිඩ්නි නුවර වෙන්දේසි වලට ඉදිරිපත් වූ නිවාස සංඛ්‍යාව 1359ක් වන අතර ඉන් සියයට 66.3 විකිණී ඇති බව සදහන්ය.

තවද මෙල්බර්න් නුවර පසුගිය වසරේ මෙම වකවානුව තුල වෙන්දේසි සදහා ඉදිරිපත් වූ නිවාස සංඛ්‍යාවට වඩා මේ වසරේ සියයට 25ක වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බව මෙම වාර්තාව පෙන්වා දෙන තවත් වැදගත් කාරණයකි.

තවද සිඩ්නි නුවර සමස්ත නිවාස මිල ගණන් සසදා බැලීමේදී පසුගිය මාස 12 තුල, සියයට 1.8කින් පහත වැටී ඇති බවද මෙම වාර්තාව පෙන්වා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 3 =