උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ජංගම අලෙවි රථ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ජංගම අලෙවි රථ යොදා ගනිමින් අත්‍යවශ්‍යය භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට කටයුතු කරන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

එම ජංගම අලෙවි රථ මහජනතාව වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන ස්ථානවල ස්ථානගත කිරීමට නියමිත අතර එමඟින් ජනතාවට අවශ්‍ය සියලු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවති.

අමාත්‍යංශය සදහන් කළේ මෙම ක්‍රියාවලිය තුළදී හිඟයකින් තොරව අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහන මිලට මහජනතාවට ලබාදීමට හැකි වන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 8 =