ජි.එස්.පි.ප්ලස්වල ප්‍රගතිය බැලීමට යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ පිරිසක් දිවයිනට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු සාමාජිකයන් කණ්ඩායමක් හෙට(04) ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

ඔවුන් ලබන 06 වනදා දක්වා මෙරට රැදී සිටින අතර ජි.එස්.පි.ප්ලස් සහනය තුළින් ලබා ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලු පිළිබඳව සොයා බැලීම සිදු කරනු ලැබේ.

යුරෝපා සංගමයේ තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කරනුයේ යුරෝපීය කොන්සවේටිව් පක්ෂයේ හා ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන්ගේ (ECR) පක්ෂයේ දකුණු ආසියානු ස්ථාවර වාර්තාකරු ඇතුළු යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවේ ජත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ කමිටුවේ (INTA) සාමාජිකයින් ගෙන් මෙම කණ්ඩායම සමන්විත වන බවයි.

අමාත්‍යවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු කණ්ඩායම් සමග එම නියෝජිතයින් කොළඹ දී සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.

පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ජි.එස්.පී.ප්ලස් බදු සහනය යළි ලබාදීමට ජාත්‍යාන්තර වෙළෙඳ කටයුතු පිළිබඳ යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ මැදිහත් වීමෙන් තීරණය කෙරුණි.

යුරෝපා සංගමය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳ හා ආයෝජන සබඳතා පිළිබඳව මෙන්ම යුරෝපා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳ හා ආයෝජන සබඳතා පිළිබඳව, යුරෝපා සංගමයේ ඓතිහාසික ඒකපාර්ශ්වීය වෙළඳ මනාපයන්ගේ බලපෑම පිළිබඳ පළමු ඇගයීම සඳහා මෙම සංචාරය මගින් ඉඩකඩ හිමි වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =