අකිල විරාජ් ඇමතිවරයාගේ නිවසට ගිය මාධ්‍යවේදීන් දුටු දේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ නිවසට පසුගියදා මාධ්‍ය මිතුරන් එක්වුණේ පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානය සහ තවත් තොරතුරු රැසක් කතාබස් කරන අදහස ඇතිවයි.

ඒ සියල්ල අවසානයේ සියල්ලන් එක්ව සතුටු සාමීචියේ යෙදී සිටින අතර ඇමැතිවරයාම සියල්ලන්ට කේක් පිරිනැමූ අතර අමාත්‍යවරයාගේ බිරිඳ සිසිල් පැන් පිරිනමනු ලැබුවා.

අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ දියණිය ඒ අතර එම ස්ථානයට පැමිණ තාත්තාගේ ඇඟේ දැවටෙන්නට වූ අතර එය දුටු මාධ්‍ය සගයන් ලබාගෙන තිබූ ඡායාරූප කිහිපයකි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 9 =