වෙසක් සමය තුළ සුරාවට වැට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වෙසක් සමය තුළ සුරා අපරාධ වැළැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ අධීක්ෂණ වැඩසටහනක් සංවිධාන කර ඇත.

ඒ අනුව ලබන 27 වනදා සිට මැයි මස 03වනදා දක්වා එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

දිවයින පුරා පිහිටි සුරාබදු බලපත්‍රලත් ස්ථාන ඇතුලු මත්පැන් සැපයුම් ස්ථාන මෙහිදී අධීක්ෂණයට ලක්කෙරේ.

මහජන පැමිණිලි හා තොරතුරු අනුව සුරාබදු අපරාධ සිදු කෙරෙන ස්ථාන වැටලීමට විශේෂ කණ්ඩායම් යෙදවීමට සුරාබදු කොමසාරිස්වරුන්ට නියෝග ලබා දී ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේය. මේ සඳහා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ජනතා සහාය අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි හෝ තොරතුරු 0112 041 077 දුරකථන අංකයට හෝ 0112 877 882 ෆැක්ස් අංකය වෙත යොමුකරන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =