නවතම ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවට 06වන තැන

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –නවතම අයි සී සී ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීම් නිකුත්ව තිබේ.

ඒ අනුව එහි මුල් ස්ථානයේ පසුවන්නේ ඉන්දියාවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට 06 වැනි ස්ථානය හිමිව ඇත.

පාකිස්ථානය පසුවන්නේ හත්වැනි ස්ථානයේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − one =