සංහිදියා ධර්ම යාත්‍රා දුම්රිය මාතරින් කන්කසන්තුරයට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – සංහිදියා ධර්ම යාත්‍රා දුම්රිය මාතර දුම්රිය ස්ථානයෙන් අද(04) ගමන් ආරම්භ කරන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය හා බුත්ගමුව දුම්රිය ස්ථාන බෝසත් සමාජ සත්කාර සංවර්ධන පදනම එක්ව මෙය සංවිධාන කර ඇත.

සියලු ජාතීන් අතර සමගිය ඇති කිරීම, දුම්රිය මාර්ගවල සිදු වූ අනතුරුවලින් මියගිය පිරිසට පිං පැමිණවීම හා රටට සෙත්පැතීම සංහිදියා ධර්ම යාත්‍රා වේ අරමුණය. පිරිත් සජ්ජායනා සහිතව සංහිදියා ධර්ම යාත්‍රා දුම්රිය කන්කසන්තුරේ දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ගමන් කරනු ඇත.

එම දුම්රිය කන්කසන්තුරේ දුම්රිය ස්ථානයේ සිට කුරුණෑගල දක්වා හෙට(05) උදෑසන ගමන් ඇරඹීමට කටයුතු යොදා ඇත.

දුම්රිය මැදිරියක් තුළ ඉදිකළ අලංකාර පිරිත් මණ්ඩපයෙහි ධාතූන් වහන්සේ සහිත කරඩුව තැන්පත් කිරීම සිදු විය. දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා දැහැත් වට්ටිය පිළිගන්වා භික්ෂූන් වහන්සේට පිරිතට ආරාධනා කිරිමෙන් අනතුරුව පිරිත් සජ්ජායනාව ඇරඹුනි.

ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ සෑම ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානයකදීම ජනතාවට සංහිදියා ධර්ම යාත්‍රා දුම්රිය වෙත පැමිණ ආශිර්වාද ලබාගත හැකිය.

දෙවුන්දර තුඩුවේ සිට පේදුරු තුඩුවට පිරිත් සජ්ජායනා සහිත දුම්රියක් ගමන් කරන ඉතිහාසයේ පළමු අවස්ථාව මෙය වේ. දුම්රිය නවත්වනු ලබන ස්ථානවලදී ජනතාවට පූජා භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීමට ද හැකියාව පවති. එම පූජා භාණ්ඩ ශ්‍රී මහා බෝධියට හා යාපනය නාග විහාරයට පූජා කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

එම දුම්රියේ කාලසටහන මෙසේය.

මාතර
පෙ.ව.06.45

ගාල්ල
පෙ.ව.08.15

අලුත්ගම
පෙ.ව.10.30

කළුතර
පෙ.ව.11.15

පානදුර
ප.ව.1.00

කොටුව
ප.ව.2.00

කැලණිය
ප.ව.2.15
ගම්පහ
ප.ව.2.45

වේයන්ගොඩ
ප.ව.3.00

කීනවල
ප.ව.3.10

මීරිගම
ප.ව.3.30

යත්තල්ගොඩ
ප.ව.3.40

බුජ්ජොමුව
ප.ව.3.50

අලව්ව
ප.ව.4.00

පොල්ගහවෙල
ප.ව.4.10

නයිලිය
ප.ව.4.50

කුරුනෑගල
ප.ව.5.00

මුත්තෙට්ටුගල
ප.ව.5.30

හිරියාල
ප.ව.6.30

නාගොල්ලාගම
ප.ව.6.45

මහව
ප.ව.7.10

අනුරාධපුරය
ප.ව.9.00

වව්නියාව
ප.ව.11.00

යාපනය
අලුයම 12.45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 13 =