ඉරණතිවු දූපතේ ධීවර කටයුතුවලට කිසිදු බාධා කිරීමක් නැහැ – ඇමති ගයන්ත

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ඉරණතිවු දූපතේ ධීවර කටයුතු කරගෙන යෑම සඳහා කිසිදු අයුරකින් බාධා කිරීමක් නාවික හමුදාව විසින් සිදු කර නොමැති බවත් ඉරණතිවු දූපතේ ඉඩම් මැණ හඳුනාගත් පසුව කලින් බලපත්‍ර හ දීමනා පත්‍රමඟින් ලබාදී තිබූ,ඉඩම් කොටස් අදාල පුද්ගලයින්ට නැවත ලබදීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සළකා බලන බවත් ඉඩම් හ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය, ආණ්ඩුපක්ෂයේ ප්‍රධන සංවිධයක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පවසයි.

ඉරණතිවු ප්‍රදේශයේ රැදී සිටින ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවයක් වන පනීය ජලය, වැසිකිළි,ප්‍රවාහන හා සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබදීමට පියවර ගත හැකිදැයි විමසමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා යොමු කළ
ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා ඊයේ (09) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව පැවසී ය.

ඉරණතිවු ග්‍රාමයේ පාරම්පරිකව පදිංචිව සිටි 190ක් 1992 වසරේ අවතැන් ව පැමිණ,අවතැන් වූ පවුල් හා ඊළඟ පරම්පරාවට අයත් පවුල් ද අතුළුව දැනට පවුල් 392ක් එම ගම්වල ජීවත් වෙති. නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශය හරහා මෙම සියලු පවුල් සඳහා දැනට එම ප්‍රදේශවල විකල්ප ඉඩම් ලබාදී ඇති අතර පවුල් 392න් පවුල් 297ක් සඳහා නිවාස ද ලබා දී ඇත.

ඉරණතිවු ජනතාවට ධීවර කටයුතුවල නිරත වන කාලවල දී, මසුන් අස්වැන්න වැඩි කාලවල දී එහි පැමිණ, කිසිදු ස්ථීර ඉදිකිරීම් නොකර ධීවර රැකියාවේ යෙදීමට අවසර දී ඇත. දැනට ඉරණතිවු ප්‍රදේශයේ තාවකලිකව හාරසියයක පමණ ජනතාවක් රැදී සිටින බව කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ලේකම් විසින් වාර්තා කොට ඇත.

ඒ අනුව මෙලෙස තාවකලිකව රැදී සිටින ජනතාවගේ මූලික ජීවනෝපය ප්‍රශ්නවලට ස්ථීර විසඳුම් ලබාදීම පිණිස නාවික හමුදාපති, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සහ කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ලේකම් යන අය සමඟ ක්ශේත්‍ර
චාරිකාවක් සිදු කර එහිදී ගනු ලබන තීරණ මත එම ජනතවට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් ලබාදීමට බන්ධනාගර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන , නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගෙන
ඇත.

ආරක්ෂක රාජකරී සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නාවික හමුදාව රඳවා තබා ගනිමින් ඉරණතිවු දූපතින් අවතැන් වූ ඉහත 430ට ආසන්න පවුල් එම ප්‍රදේශය තුළ නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වෙනත් ස්ථානවල මේ වනවිට පදිංචි කර ඇත.

ඉරණතිවු දූපතේ ධීවර කටයුතු කරගෙන යෑම සඳහා කිසිදු අයුරකින් බාධා කිරීමක් නාවික හමුදාව විසින් සිදු කර නොමැත. මෙම රජයේ ඉඩම් ප්‍රමාණය ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් මඟින් නාවික හමුදාවට පවරා ගැනීමට
ක්‍රියාකරමින් පවතී. ඉරනතිවු දූපතේ රජයේ ඉඩම් හ පෞද්ගලික ඉඩම් හඳුනාගැනීම සඳහා මණුම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්න ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත දන්ව ඇති අතර එසේ ඉඩම් මැණ හඳුනාගත් පසුව කලින් බලපත්‍ර හ දීමන පත්‍රමඟින් ලබාදී තිබූ,ඉඩම් කොටස් අදාල පුද්ගලයින් හට නැවත ලබාදීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සළක බලනු ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා පිළිතුරු දෙමින් පැවසී ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =