කොරියානු භාෂා විභාගය සමත්වූවන්ට නිපුණතා පරික්ෂණ මැයි 16වනදා

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොරියානු රාජ්යකයේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රීයේ රැකියා සඳහා 2018 වර්ෂයට අදාළව පැවැත්වුණු විභාගයෙන් සමත්වූ රැකියා අපේක්ෂිතයින් සඳහා නිපුණතා පරික්ෂණ මැයි මස 16 හා 17 යන දෙදින පැවැත්වෙන් බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය සදහන් කරයි.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්රෙයේ රැකියා සඳහා කොරියානු භාෂා පරික්ෂණයෙන් අපේක්ෂකයින් 546 දෙනෙකු සමත්විය. ඔවුන් සඳහා මෙම පරික්ෂණය පැවැත්වෙන අතර, ඔවුන්ගේ කුසලතා පරික්ෂණ මැයි 26 දින සිට 28 දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

එසේම 2018 වර්ෂයට අදාළව නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රතයේ ඉල්ලූම්කරුවන් සඳහා භාෂා පරික්ෂණ දිනයන්, වේලාව හා මධ්ය ස්ථානය පිළිබඳව විස්තර මැයි මස 14 දින අ www.slbfe.lk යන කාර්යාංශ වෙබ් අඩවියේ පළකරනු ලැබේ.

නිෂ්පාදන අංශයේ රැකියා සඳහා පරික්ෂණ මැයි මස 21 දින සිට ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =