ස්වභාවික ආපදා සඳහා සූදානම්වීමට රු.මිලියන 89ක් ශ්‍රී ලංකාවට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ්‍රී ලංකාව දැනට මුහුණ දෙන ස්වභාවික ආපදා සඳහා සූදානම්වීමට සහ හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ඔස්ට්‍රේලියානු රජය, ලෝක ආහාර වැඩසටහන සහ යුනිසෙෆ් සංවිධානය විසින් රුපියල් මිලියන 89ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට පිරිනමා ඇත.

මෙම වැඩසටහන වසර 3ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. ඒ සඳහා වූ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම පසුගියදා සිදුකෙරුණි.

ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් ගංවතුර, නායයෑම්, දැඩි සුළං හා නියග යන ආපදාවන්ට මුහුණ දෙන රටවල් අතර ප්‍රමුඛ රටක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

ගෝලීය දේශගුණික විපර්යාශ දත්ත අනූව ද ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රමුඛ තැනක් හිමිවේ. වාර්ෂිකව සිදුවන නියගය, ගංවතුර වැනි ස්වභාවික විපත් හේතුවෙන් ජනතාවගේ නිවාස, ආර්ථික හා සමාජ කටයුතු බිදවැටීමක් සිදුවන බවට ද ලෝක ආහාර වැඩසටහන මගින් හඳුනාගෙන ඇත.

ඒ අනූව, සුලභ වශයෙන් මෙම තත්වයනට මුහුණ දෙන දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, පුත්තලම, අනුරාධපුර, මුලතිව් හා මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්ක හඳුනාගෙන තිබේ. මෙම ආපදාවන්ට මුහුණ දෙන ජනතාවගේ සූදානම්වීමේ හැකියාව වැඩිකිරීම, දුෂ්කරතාවන් අවම කිරීම සහ තැතිගැන්වීම්වලට ලක්වීම අවම කිරීමට මෙම ආධාර මගින් අරමුණු කරන බව ලෝක ආහාර වැඩසටහන සදහන් කළේය.

ඒ අනූව, ළමයින්, යොවුන් වියේ පසුවන්නන්, ගර්භනී මාතාවන් සහ කිරිදෙන මව්වරුන් සහන සැලසීම සිදුකෙරෙනු ඇත. ඒ අනූව, ආහාර සුරක්ෂාව සහ පෝෂණය යන අංශ ඔස්සේ ආධාර පිරිනැමේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + nineteen =