මෙරට සෞඛ්‍ය සේවා සංවර්ධනයට ඕස්ට්‍රියාවේ සහාය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ශ‍්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා සංවර්ධනයට සහාය ලබා දෙන බව ඕස්ට්‍රියාව ප‍්‍රකාශ කර ඇත.

රුපියල් බිලියන 1.7ක පොලී රහිත ණය මුදලක් ඒ සඳහා ලබා දීම සැළැස්ම වේ.

ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ක‍්‍රියාත්මක කිරිමට රජය කටයුතු යොදා තිබේ. ආසාදන හේතුවෙන් මතුවිය හැකි ගැටළුකාරි තත්ත්වයන් වැළක්වීමට ද එමඟින් ක‍්‍රියාමාර්ග ගත හැකි බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුනාගත් රෝහල් සඳහා නිර්වින්දන යන්ත්‍ර, දැඩිසත්කාර ඒකක සදහා අවශ්‍ය යන්ත්‍ර, රුධිර ගෑස් විශ්ලේෂක ලබා දීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මේ අනුව රටම ජනතාවගේ ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය පහසුකම් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම මෙම වැඩපිළිවෙල තුළින් අපේක්‍ෂිතය‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + seventeen =