ජුනි 01වනදා සෑම පොලිස් ස්ථානයකම පැළයක් සිටුවයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජාතික රුක් රෝපණ දිනයට සමගාමීව ‘ආරක්‍ෂිත ස්ථානයක පැළයක් සිටවමු‘ වැඩසටහන යටතේ පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාගේ උපදෙස් මත දිවයිනේ සෑම පොලිස් ස්ථානයකම සහ පොලිස් කාර්යාල භූමියන්හි පැළ සිටුවීම ලබන හෙට(01) සිදු කෙරේ.

එදින පෙරවරු 09.30ට මෙය සිදු කෙරෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය සදහන් කළේය.

පොලිස් ස්ථානයන් හි සියළුම නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැළ සිටුවීම සිදු කරනු ඇත.

මෙහිදී පැළ සිටුවීමේ කාලීන අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව, ගස් රැකගැනීමේ වැදගත්කම පිළිබඳවද නිලධරයන් දැනුවත් කිරීමට නියමිත ය. මෙම ව්‍යාපෘතිය ජනාධිපති පරිසර සංරක්‍ෂණ වැඩසටහන මගින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ.

ගෝලීය උෂ්ණත්වය අවම කිරීමේ අරමුණින් වන මිතුරෝ සමාජ ජාල මාධ්‍ය එකමුතුව මෙය දියත් කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + five =