දුම්රිය වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණයක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – දැනට ක්‍රියාත්මක දුම්රිය වර්ජනය අද(31) සවස 04.00 ට අවසන් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

දුම්රිය තාක්ෂණික ශිල්පීන්ගේ විධායක සභාව රැස් වූ අවස්ථාවේදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සදහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 7 =