කොස් මාමා සිහිකර කොස් පැල ලක්ෂ දහයක් රෝපණයට සූදානම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොස්පැල ලක්ෂ දහයක් සිටුවීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කෙරේ.

මෙම වැඩපිළිවෙල දියත් කරනු ලබනුයේ ලෝක කෘෂිකර්ම දිනය සහ කොස් මාමා හෙවත් ආතර් වී දියෙස් මහතාගේ ජාතික කොස්පැල සිටුවීමේ ව්‍යාපාරයට වසර සියයක් සම්පූර්ණවීම නිමිත්තෙනි.

ලක්ෂ දහයක කොස් පැල සිටුවීම පානදුර ජෙරමියස් දියස් පාසලෙන් ආරම්භ කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

‘අපි වවලයි – අපි කන්නේ‘ තේමාවෙන් ජාතික වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරිමට සැළසුම් කර ඇත.

මාස 18 කින් එලදාව නෙලාගත හැකි බද්ධ කරන ලද කොස් පැල සිටුවීමට නියමිත බව අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

මෙම වැඩසටහනට සියලුම ජනතාව එක්කර ගන්නා බව මහින්ද අමරවීර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + nine =