කොළඹට පැය 24 ම අඛණ්ඩව ජලය ලබාදෙන ව්‍යාපෘතිය 2020 දී අවසන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –කොළඔ නගරයේ ජල සැපයුම වැඩි දියුණු කොට නගරයේ සෑම ප්‍රදේශයකටම පැය 24 පුරා අඛණ්ඩව ජලය ලබාදීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය මඟින් රුපියල් කෝටි 4000 ක වියදමින් ව්‍යාපෘතියක් මේ වන විටත් ආරම්භ කොට ඇත.

කොළඹ ජල සැපයුම වැඩි දියුණු කිරීමේ මෙම ව්‍යාපාතිය 2020 දී අවසන් කිරීමට සැලසුම් කොට තිබෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහයෝගය මත ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ වසර 100කට අධික කාලයක් පැරණි ජල නල පද්ධතිය ඉවත් කොට 600 km ක දුර ප්‍රමාණයක අලුත් ජලනල එළීම මේ දිනවල සිදු කරගෙන යනු ලබයි.

එහිදී තාවකාලිකව මාර්ගය වසා දැමීම,වාහන වෙනත් දිසාවන්ට හරවා යැවීම, වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්, සිමාවීම, දුවිලි හා ශබ්ද ආදිය මින් මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතා සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුම්වත් කොට ඔවුන්ගේ සහයෝගය මෙම ව්‍යාපාතියට ලබා දෙන ලෙස තමා කොළඔ මහනගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරුගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ.ඒ. අන්සාර් මහතා සදහන් කළේය.

කොළඔ නගරයේ වර්තමානයේ ජීවත්වන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 6,00,000ක් පමණ වන අතර විවිධ කටයුතු සඳහා තවත් 400,000ක පමණ පිරිසක් දිනපතා නගරයට පැමිණෙති. මොවුන් සඳහා ආසන්න වශයෙන් දිනකට ඝන මීටර් 300,000ක් පමණ පිරිසිදු කරන ලද ජල ප්‍රමාණයක් සපයනු ලැබේ. එහෙත් වසර 100ක් පමණ පැරණි ජල නළ හේතුවෙන ජලයෙන් 33% ක ප්‍රමාණයක් කාන්දුවී අපතේ යන බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පැවසිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =