සයිටම් සිසුන් අන්තර්ග්‍රහණය කිරිමේ කෙටුම්පත සම්මතයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය (විශේෂ විධිවිධාන ) පනත් කෙටුම්පත ඡන්ද විමසීමකින් තොරව ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදි සම්මත විය.

කාරක සභා අවස්ථාවේ සළකා බලා සංශෝධන සහිතව මෙය සම්මත විය.

අදාළ පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදය ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවැත්විණි.

සයිටම් විද්‍යාපීඨයේ සිසුන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම පිණිස ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය (විශේෂ විධිවිධාන ) පනත් කෙටුම්පත ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධනය කර ගනු ලැබීය.

සයිටම් වෛද්‍ය පීඨයේ වෛද්‍ය සිසුන් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට අන්තර්ග්‍රහනය කොට අවසන් වූ පසු සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය පීඨය අහෝසි වන බවත් ඒ සඳහා සංශෝධන ගෙන එන බවත් උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපකෂ මහතා විවාදයේ දී අඳහස් දක්වමින් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 11 =