පොසොන් දන්සැල් සදහා ටින් මාළු ලබාදෙන්නේ නම් සැලකිලිමත් වන්න – මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – එළඹෙන පොසොන් සමයේ දිවයින පුරා පවත්වනු ලබන දන්සැල් සඳහා ටින් කරන ලද මාළු යොදා ගනිමින් පිසින ලද ආහාර ලබාදීමේදී දැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය දන්සැල් සංවිධායකවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටි.

මෙරට ඇතැම් ව්‍යාපාරිකයින් පහළ මිල ගණන් යටතේ හෝ නොමිලේ ටින් මාළු, දන්සැල් සදහා ලබාදෙන බවත් එම ටින් මාළු මිනිස් පාරිභෝජනයට නුසුදුසු වීමට වැඩි ඉඩක් පවතින බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය දන්සැල් සංවිධායකයින්ගෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලීමක් කර සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + twenty =