තුර්කි ජනාධිපතිවරණයේ ජය යළිත් ජනපති එර්දෝගන්ට

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – තුර්කි ජනාධිපතිවරණයේ පළමු වටයේ ඡන්ද ගණනක් කිරීමෙන් එරට ජනාධිපති රිසෙප් තයිප් එර්දෝගන් ජය හිමිකර ගෙන ඇති බව එරට මැතිවරණ අධිකාරිය සදහන් කර ඇත.

තුර්කි ජනාධිපතිවරණය සහ මහමැතිවරණය ඊයේ දිනයේ පැවැත්වුණි. ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම සදහා මිලියන 56.39ක පිරිසක් සුදුසුකම් ලබා සිටියේය.

එරට මැතිවරණ අධිකාරියේ ප්‍රධානී සේඩි ගුවෙන් සදහන් කර ඇත්තේ වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ජනාධිපති රිසෙප් තයිප් එර්දෝගන්ට හිමිව ඇති බවය

එසේම තුර්කියේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කර ඇත්තේ, එර්දෝගන් 53% ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් සහිතව ඡන්ද 99% ක් ලබා ඇති බවය‍ ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියා වන මුහාරම් ඉන්සි ලබා ඇති ඡන්ද ප්‍රතිශකය 31% කි.

අවසන් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල ලබන සිකුරාදා නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

තුර්කි ජනාධිපතිවරණය සහ මහමැතිවරණය ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණද රිසෙප් තයිප් එර්දෝගන් එම මැතිවරණ කලින් පැවැත්වීමට තීරණය කළේය. වසර 15ක කාලයක් පුරා පැවති සියලු මැතිවරණයන්හි ජය හිමි වූයේ ජනාධිපති එර්දෝගන් හට වීමද විශේෂත්වයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 4 =