කොළඹ – නුවර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් අඛන්ඩව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කුමන බාධා පැමිණිය ද කොළඹ මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් අඛන්ඩවම සිදු කරන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අවධාරණය කරයි.

මහනුවර සිට තැන්නේකුඹුර දක්වා වන උමං මාර්ගය මෙන්ම ගැටඹේ ගුවන් පාළමේ ඉදිකිරීම් ද කඩිනමින් ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මහනුවර නීතීඥ සංගමය සංවිධාන කළ උත්සවයක දී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මහනුවර පැවති මෙම උත්සවයේ දී අමාත්‍යවරයා වෙත සිහිවටන පලකයක් ද පිළිගැන්වුණි. ඒ මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සිදු කළ මෙහෙවර අගයමින්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 9 =