යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමට සියලු කටයුතු සූදානම්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ වන විට සිදු කර අවසන් බව වී අලෙවි මණ්ඩලය පවසයි.

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති උපාලි මොහොට්ටි මහතා සඳහන් කළේ අස්වනු නෙලීම ආරම්භ කර ඇති ප්‍රදේශවල වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =