ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද (05) සිදුකිරීමට නියමිතය.

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සඳහන් කලේ අද දිනය පුරා විගණන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධ විවාදය පැවැත්වෙන බවයි.

අද උදෑසන 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භවීමෙන් අනතුරුව විගණන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ විවාදය ආරම්භ කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =