රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන් මිලියන 1.1ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2016 නොවැම්බර් මස 17 දින පවත්වන ලද රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන් පිළිබඳව සංගණනයේ අවසන් වාර්තාව එළිදැක්විම ඊයේ(09) ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වුණි.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් පැමිණි ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා වෙත ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය අමර සතරසිංහ මහතා විසින් මෙම වාර්තාවේ පළමු පිටපත පිළිගන්වන ලදී.

රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන් පිළිබඳව මුල් වරට විද්‍යාත්මක සංගණනයක් පවත්වන ලද්දේ 1980 වර්ෂයේ වන අතර ඉන් පසු පිළිවළින් 1985, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, සහ 2016 යන වර්ෂවලදී මෙම සංගණනය පවත්වා ඇත. 1980 වර්ෂයට පෙරද මෙම සංගණනය පවත්වා ඇති නමුත් එය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය විසින් වැටුප් ලේඛන පදනම් කරගනිමින් රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන්
පිළිබඳ ගණන් ගැනීමක් ලෙස සිදු කර ඇත.

2016 නොවැම්බර් මස 17 දින පවත්වන ලද මෙම සංගණනයට අනුව රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ මුළු සේවා නියුක්තිකයින් සංඛ්‍යාව 1,109,475 වන අතර මෙම සංඛ්‍යාව තුළ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව, නාවික හමුදාව හා ගුවන්හමුදාව තුළ සිටින නිල ඇඳුම් දරන කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළත් නොවේ. මෙම මුළු සේවා නියුක්තිකයන් අතරින් 65.3% මධ්‍යම රජය යටතේ වන පත්වීම් දරන අතර 34.7% පළාත් රාජ්‍ය අංශය යටතේ වන පත්වීම් දරයි.
මධ්‍යම රජය හා පළාත් රාජ්‍ය අංශයේ මුළු සේවා නියුක්තිකයින් අතරින් 485,471 රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවලටද 380,198 පළාත් රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවලටද, 243,806 අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවලටද අයත් වේ.

මෙම සංගණන තොරතුරුවලට අනුව මුළු සේවා නියුක්තිකයින්ගෙන් 55.1% පිරිමින් වන අතර 44.9% කාන්තාවන් වේ. මධ්‍යම රජය හා පළාත් රාජ්‍ය අංශය ලෙස වෙන වෙනම සැලකූ විට මෙම ප්‍රතිශතයන්හි පැහැදිලි වෙනස්කම් දක්නට ලැබේ. එනම් පළාත් රාජ්‍ය අංශය තුළ කාන්තා සේවා නියුක්තිකයින් 61.6% වන අතර මධ්‍යම රජය තුළ බහුතරය (64%) පිරිමින් වේ.

මෙම සංගණනයේදී රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම් පිළිබඳවද තොරතුරු රැස්කරන ලද අතර ඒ අනුව මුළු සේවක සංඛ්‍යාවෙන් 35% පමණ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) සමත්ව ඇත. එසේම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන් සෑම හතර දෙනෙක් අතරින්ම එක් අයෙක් (26.2%) උපාධිධාරියකු වේ. රාජ්‍ය සේවයේ සිටින 290,000 පමණ වන උපාධිධාරීන් අතරින් අඩකටත් වැඩි සංඛ්‍යාවක් (54% පමණ) තම මූලික උපාධිය ලබාගෙන ඇත්තේ කලා විෂය ධාරාවෙනි. එසේම 14% පමණ කළමනාකරණ/වාණිජ විෂය ධාරාවෙන්ද, 10% පමණ විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන්ද මූලික උපාධිය ලබා ගෙන ඇත.

මෙම සංගණනයේදී රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම සහ භාවිතය පිළිබඳවද තොරතුරු විමසන ලදි. එමගින් අනාවරණය වන පරිදි මුළු සේවා නියුක්තිකයින්ගෙන් 66.8%ට (741,000 කට පමණ) පරිගණකය භාවිතයෙන් කුමන හෝ කාර්යයක් කරගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර සේවා නියුක්තිකයින් 404,000 ක් පමණ කාර්යාලයීය රාජකාරි කටයුතු සඳහා පරිගණක භාවිතා කරනු ලබයි. රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන්ගෙන් 56.3% පමණ අන්තර්ජාලය භාවිතා කරනු ලබන අතර, 38.4% විද්‍යුත් තැපෑල භාවිත කරන බවද මෙම සංගණනය මගින් අනාවරණය වේ. සංගණන අවසන් වාර්තාව එළිදැක්වීමේ අවස්ථාව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය, රාජ්‍ය පරිපාලනල කළමනාකරණ හා නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල් කොමිෂන් සභාව, ජාතික වැටුප් කොමිෂන් සභාව, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව වැනි රාජ්‍ය ආයතන රාශියක නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

මෙම වාර්තාව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.statistics.gov.lk මගින් බාගතකළ හැකි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 5 =