කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ආදර්ශ ගම්මාන වැඩ පිළිවෙල 21වනදා ඇරඹේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ආදර්ශ ගම්මාන වැඩ පිළිවෙල මේ මස 21 වනදා සිට ආරම්භ කෙරෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ හපුතලේ කහත්තේවෙළ ගම්මානයේදී වැඩසටහන ආරම්භ කරන බවයි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාත්මක “ අපි වවලයි – අපි කන්නේ” වගා සංවර්ධන වැඩසටහනට යටතේ මෙම ආදර්ශ කෘෂි ගම්මාන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකය.

මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 80ක මුදලක් වැය කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 19 =