දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙබ් අඩවි නවීකරණය කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – ජනතාවට රජය මගින් සපයන සේවාවන් පිළිබදව තොරතුරු ලබා ගැනීමේ දී උපකාරීවන දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සබැදි වෙබි අඩවි නවීන තාක්ෂණය යටතේ නවීකරණයකර යාවත්කාලීන කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් රජය විසින් අරඹා ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම යටතේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සමග එක්ව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවයි.

රජයේ සේවාවන් ජනතාවට ළගා කරවීමේ ඉතා වැදගත් සහ මූලික අදියරක් ලෙස ප්‍රාදේශීය සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හැදින්වියහැකිය. එමනිසාම වඩාත් කාර්යක්ෂතම රාජ්‍ය සේවාවක් ජනතාවට ලබාදීම සදහා එම ආයතනවල වෙබ්අඩවි ඉතා වැදගත් උපකරණයකි.

නමුත් මෙවැනි බොහෝ වෙබ් සේවාවන්හි හදුනාගත් අඩුපාඩු බොහෝමයක් පවතින බැවින් මෙම වෙබ් අඩවි වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මේ යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වෙබ් අඩවියාවත් කාලීන කිරීම අවසන් කර ඇති අතර මෙහි ඊළග පියවර ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ යාවත්කාලීන කිරීම් සිදුකෙරෙමින් පවතී.

වෙබ් සේවාවන්හි පවතින ආරක්ෂික අවධානම් මගහරවා ගනිමින් පරීශීලකයන්ට වඩාත් මිත්‍රශීලී වෙබ් මුහුණත් නිර්මාණය කිරීම සහ වෙබ් අඩවි සදහා තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සදහා කාර්යය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම හා පෙළඹ ICTA ආයතනය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා සිදුකරයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 331ක සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 25ක වෙබ්අඩවි නවීන තාක්ෂණය යටතේ වැඩිදියුණුකිරීමට නියමිතය.

ICTA ආයතනය විසින් මෙම වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය කිරීමේ පළමු අදියර ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 19ක සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියයාවත් කාලීන කිරීම ජුනි මස 30 වැනිදින වනවිට අවසන්කර ඇත.

කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 13ක වෙබ්අඩවි මේවන විට යාවත්කාලීන කරමින් පවතින අතර ජූලි මස 30වැනිදා වනවිට එය සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සෑම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලකම රාජ්‍ය නිළධාරීන් තිදෙනෙකු වෙබ්අඩවි හසුරවන්නන් ලෙස වැඩිදුර පුහුණුකරවා ඔවුන් මගින් වෙබ් අඩවියාවත්කාලීන කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාම සිදුකරයි. එම නිලධාරීන් විසින් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයන්හි සිටින නිළධාරීන් පුහුණු කිරීම සිදුවේ.

නියමිත පරිදි වෙබ් අඩවි පවත්වාගෙනයාම සහ යාවත්කාලීනකිරීම සදහා අවශ්‍ය පුද්ගලයන් බදවා ගැනීමේ කටයුතු ද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් සිදුකරයි. මෙම වෙබ් අඩවිමගින් දැනට ක්‍රියාත්මකවන ඊ – සේවාවන් ඇතුළුව පුරවැසියන්ට වැදගත්වන තොරතුරු රාශියක් සදහා ප්‍රවේශ පහසුකම් ලබා දීම මෙහි අපේක්ෂාවයි. මීට අමතරව තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හරහා බලගැන්වී ඇති තොරතුරු අනාවරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක කාර්යය භාරයක් මේ හරහා ඉටුකිරීමට ද මෙමගින් අපේක්ෂා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − fourteen =