මත්ස්‍ය අපනයනයේ වාර්ෂික ආදායම තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමට සැලැස්මක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – මත්ස්‍ය අපනයනයේ වාර්ෂික ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5 දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට රජය අරමුණු කරගෙන තිබේ.

ඒ වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘති රැසක් හඳුන්වාදීමට නියමිත ය. මේ වන විට වාර්ෂික මත්ස්‍ය අපනයන ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 280කි. මත්ස්‍ය අස්වනු නෙලා ගැනීම සඳහා නවීණ තාක්ෂණය යොදා ගැනීම මෙහි පළමු පියවර වේ.

මත්ස්‍යයින් බහුල ස්ථාන හඳුනා ගැනීම, ගැඹුරු මුහුදේ දී නෙලා ගන්නා මත්ස්‍යයින් කඩිනමින් ගොඩබිමට රැගෙන ඒම, අයිස් වෙනුවට සිසිල් ජලයේ මත්ස්‍යයින් බහාලීමෙන් පසු අස්වනු හානිය අවමකර ගැනීම මේ යටතේ සිදු කිරීමට නියමිතය. ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් දේශීය හා විදේශීය ආයෝජන වැඩි කිරීම තවත් ක්‍රියා මාර්ගයකි.

ඇතැම් හඳුන්වාදීම් නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද සැලසුම් කර තිබේ. ධීවරයින් සහ නෙලා ගන්නා මත්ස්‍ය අස්වනු පිළිබඳ දත්ත රැස්කර ගැනීමට ද නියමිතය. මේ බව අනාවරණය වූයේ ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා මත්ස්‍ය අපනයකරුවන්ගෙන් සංගමයේ නියෝජිතයන් සමග පැවති සාකච්ජාවකදී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =