සරසවි කඩඉම් ලකුණු මේ සතියේ

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ කඩඉම් ලකුණු මේ සතියේ නිකුත් කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසයි.

2017 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත අදාළ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සඳහන් කළේ ඒ සඳහා අයැදුම්පත් 50,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති බවයි.

පසුගිය උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත මෙවර විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කර ගැනීමට නියමිත සිසුන් සංඛ්‍යාව 25,000 කට අධිකය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + sixteen =