දඹුල්ලේ දී ප්‍රථම වතාවට රණවිරුවන්ට හා පාසැල් සිසුන්ට සියළුම පහසුකම් සහිතව තරග නැරඹීමට අවස්ථාව

දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවති ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකා පළමු එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟය නැරඹීම සදහා පාසැල් සිසුන්ට හා ආබාභිත රණවිරුවන්ට විශේෂ පහසුකම් සැලසීමට පළාත් සභා ,පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා පියවර ගෙන තිබුණි.

මෙවර දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේ දී ප්‍රථම වතාවට අබාධිත රණවිරුවන් හට සියළු ම පහසුකම් සහිතව නොමිලේ තරග නැරඹීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලද අතර, රණවිරුවන් සදහා රණවිරු ස්ටෑන්ඩ් නමින් ප්‍රභූ පන්තියේ ආසන සහිත කුටියක් වෙන් කර තිබිණි.

මෙම කුටිය තුල අනුරාධපුර අභිමන්සල රණවිරු නිවස්නයේ නේවාසිකව සිටින ආබාදිත රණවිරුවන් මෙන්ම නාවික , ගුවන් සහ පොලිස් විශේෂ බලකා රණවිරුවන්ද ඇතුළුව 150 පමණ පිරිසක් සඳහා තරගය නැරබීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී තිබුණි.

මෙවර විශේෂත්වය වූයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන පාසල්වල ළමුන්ගෙන් ප්‍රවේශ පත්‍ර සදහා ගාස්තු අය කර නොගැනීම පමණක් නොව පැමිණෙන සියළුම පාසැල් ළමුන් සදහා ප්‍රවාහන පහසුම් සහ ආහාරපාන ද නොමිලේ සැපයීමයි.

මෙම විශේෂ වැඩසටහන යටතේ කුරුණෑගල සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල පාසැල් 17 ක ළමුන් 500 බැගින් තරග පැවැත්වෙන සියළුම දිනයන්හි දී ක්‍රීඩාංගනයට ගෙන්වීමට සැලසුම්කර තිබෙන අතර , සියළු ම පහසුකම් සහිතව තරග නැරඹීමට අවස්ථාව සකසා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen − 9 =