නියඟය බලපෑ ප්‍රදේශවල කන්තාවන් ලබාගෙන ඇති ණය සඳහා සහන

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –නියඟය බලපෑ දිස්ත්‍රික්ක 12ක කාන්තාවන් විසින් මූල්‍ය හ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතනවලින් ලබාගෙන ඇති ණය සඳහා සහන ලබාදීමට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

මේ අනුව 2018 ජූමු මස 30 දා වන විට මාස තුනක හිඟ ණය වාරික ගෙවීමට ඇති මුදල, එම නියඟයට බලපෑ ප්‍රදේශවල කාන්තාවන්ගෙන් අය නොකෙරේ.

මේ නිසා ත්‍රිකුණාමලය, අම්පාර,මඩකළපුව, යාපනය, මුලතිව්, කිළිනොච්චි, වව්නියා, මන්නරම කුරුණෑගල ,පුත්තලම, අනුරාධපුරය, සහ පොළොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්කවල කන්තාවන් 75000කට පමණ මෙම සහනය සැලසෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී ඊයේ (02) පැවැති මාධ්‍ය හමුවේ දී මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පැවසීය.

මූල්‍ය හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම් විසින් මෙසේ ණය මුදල් ලබාගෙන ඇති 2018 ජූනි 30 දා වන විට පුරා මාස 03ක් ණය වරික ගෙවීමට නොහැකි වූ කාන්තාවන්ගේ ලැයිස්තුවක් 2018 අගෝස්තු 31 දා වන විට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් මඟින් මුදල් අමාත්‍යාංශයට ලබාදිය යුතුය. ඉන් පසුව එම ලැයිස්තුවේ සඳහන් කාන්තාවන්ගේ ණය කපා හැරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය,විසින් මූල්‍ය සමගම් වෙත උපදෙස් ලබාදෙනු ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා කීය.

මෙම ණය කපා හැරීම සඳහා වැයවන අඳාළ ණය වාරික මුදල වසර 2කට වරක් බැගින් වසර තුනක් පුරා රජය විසින් අදාළ සමාගම් වෙත ගෙවනු ඇත.මේ අනුව එක් ණයක් සඳහා රජය රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ගෙවනු ඇත.මූල්‍ය සමාගම් හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම් විසින් මෙම ණය සඳහා අදාළ වන පොළිය කපා හැරිය යුතුය.මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ අදාළ මූල්‍ය සමාගම් සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට යන බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න,භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක මනෝ තිත්තවැල්ල යන මහත්වරු සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තවත් ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීහු පිරිසක් මේ මාධ්‍ය හමුවට එක් වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 1 =