වීරකැටියේදී හමුවූ බෝම්බ දෙක නිෂ්ක‍්‍රීය කරයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – වීරකැටිය වෑකදවල ප්‍රදේශයේදී හමුවූ ජීව අත් බෝම්බ දෙක නිෂ්ක‍්‍රීය කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

වීරකැටිය, වෑකදවල ප්‍රදේශයේ ජල ව්‍යාපෘතියක් සදහා ජලය ලබා ගන්නා ළිදක් තුළ තිබියදී මෙම ජීව අත් බෝම්බ දෙක හමුව තිබුණි.

තණමල්විල පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකා නිලධාරීන් පැමිණ එම අත්බෝම්බ දෙක ගොඩට ගැනීමට කටයුතු කළේය. අනතුරුව එම බෝම්බ නිෂ්ක්‍රිය කිරීමට එම නිළධාරින් කටයුතු කරන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − nineteen =