මඟී ජනතාව වෙනුවෙන් බස් 6000ක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) –දුම්රිය සේවක වැඩවර්ජනය නිසා ගමනාගමන අපහසුකාවයන්ට මුහුණ පා සිටින මගී ජනතාව වෙනුවෙන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය යටතේ බස් රථ 6000ක් ධාවනයට යොදා ඇතැයි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති රමල් සිරිවර්ධන මහතා පවසයි.

මේ දිනවල පාසල් නිවාඩු බැවින් පාසල් සේවය සඳහා යොදා තිබූ බස් රථ 750ක් ද සාමාන්‍ය මගී ප්‍රවාහනයට යෙදවූ බවත් සියලු ම ලංගම සේවක නිවාඩු අවලංගු කොට ඇති බවත් සභාපතිවරයා සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − three =