නියම ඉන්දියන් සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම් පැළදුම් රෝස්මිඩ් පෙදෙසින් මතුවෙයි

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – නියම ඉන්දියානු සාම්ප්‍රදායික කාන්තා ඇදුම්, සපත්තු, අත්බෑග, ස්වර්ණාභරණ හා ආයිත්තම් අලෙවි කරන නව විලාසිතාගාරයක් වන AURA …Haute Couture නමින් අගෝස්තු 11 වන සෙනසුරාදා පෙරවරු 11 ට විවෘත කෙරේ.

කොළඹ රෝස්මිඩ් පෙදෙසේ අංක 95 යන ස්ථානයේ (මව්බිම පුවත්පත් කාර්යාලය අසල) පිහිටි මෙම විලාසිතාගාරය විවෘත කිරීම සුප්‍රකට නළු නිළියන් , ගායක, ගායිකාවන් ඇතුළු කලාකරුවන්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් හා වෘත්තිකයින්, ව්‍යාපාරිකයින් හා ප්‍රභූ දේශපාලකයින් කිහිප දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු වේ.

ඉන්දීය සාම්ප්‍රදායික ඈදුම් පැළදුම් හා විලාසිතා සංස්කෘතියේ සුභවාදී ප්‍රවනතා අපේ රට තුළ ප්‍රවර්ධනය කරමින් මෙම විලාසිතාගාරය ක්‍රියාත්මක වන අතර පාරිභෝගිකයින්ට ඉතා පුද්ගලික අවධානය ලබා දෙමින් විලාසිතා හා ඈදුම් පැළදුම් පිළිබඳව උපදේශනය ලබා දීමටත්, ඉතා උසස් ගණයේ නියම ඉන්දියානු ඇදුම් පැළදුම් හා විලාසිතා දැරිය හැකි සාධාරණ මිලකට ලබා ගැනීමටත් අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත.

නියම ඉන්දියානු සාම්ප්‍රදායික කාන්තා ඇදුම් ,සපත්තු, අත්බෑග ,ස්වර්ණාභරණ හා ආයිත්තම් අලෙවි කරන නව විලාසිතාගාරයක් වන AURA …Haute Couture ..
2018 අගෝස්තු 11 වන සෙනසුරාදා
පෙරවරු 11 ට
කොළඹ 7 , රොස්මිඩ් පෙදෙසේ
අංක 95 ස්ථානයේ දි
ආරම්භ කෙරේ..
රාත්‍රි 8 දක්වා ව්වෘතය.

ආරම්භක දින පැමිණ දින 50 ක් වලංගු වටිනා AURA තෑගි වවුචරයක් ලබා ගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 7 =