පරිසර හානියකින් තොරව අබලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් ගැන සාකච්ඡාවක්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – පරිසර හානියකින් තොරව අබලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කොට ඒවා විනාශ කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීම සම්බන්ධව පසුගියදා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත් වුණි.

මුහුදු යාත්‍රාවල ෆයිබර්ග්ලාස් අබලි ද්‍රව්‍ය, ප්ලාස්ටික් සහ ධීවර වරාය වල උත්පාදනය වන ඉවතලන මත්ස්‍ය කොටස් ආදී අපද්‍රව්‍ය වලින් වෙරළට සහ සමුද්‍ර ජලයට සිදුවන පාරිසරික දූෂණ සඳහා කඩිනම් විසඳුම් සෙවීමේ අරමුණ ඇතිව එය පැවැත්වුණි.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය, වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ උපදේශන ඇතුළු විසඳුම් සේවාවන් සපයන පුද්ගලික අංශ නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙය පැවති බව පරිසර අමාත්‍යංශය සදහන් කළේය

එහිදී පරිසර හානියකින් තොරව අබලි ද්‍රව්‍ය විනාශ කිරීමේ යන්ත්‍රයක් හඳුන්වාදීමට අදාළ කරුණු සම්බන්ධවද සාකච්ඡාවට බඳුන් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − one =